Vrouw met tablet
Schuldhulpverlening Groningen

Ben je op zoek naar professionele schuldhulpverlening in gemeente Groningen? De afgelopen periode zijn veel onvoorziene kosten behoorlijk gestegen. Verzekeringen, boodschappen, gas, water licht en meer. Maar dat niet alleen, zo kan het voorkomen dat je zonder werk bent komen te zitten of onvoorziene kosten hebben gemaakt door de nasleep van corona.

Hierdoor kan het best voorkomen dat je halverwege de maand geen geld meer hebt om de vaste lasten te betalen of om boodschappen te doen. Bij De Bewindvoerster helpen wij je dan ook graag bij het zoeken van een passende oplossing.

Wij begrijpen dat schulden een enorme impact kunnen hebben op je leven, zowel mentaal als emotioneel. Daarom bieden wij jou middels deskundige en betrokken hulp bij het oplossen van je financiële uitdagingen. Ons toegewijde team van experts staat voor je klaar om je te begeleiden bij het creëren van een haalbaar financieel plan en het nemen van stappen richting een schuldenvrije toekomst.

 

Hulp bij schulden in Groningen

Heb je schulden en zie je momenteel even geen uitweg meer? Dat is heel goed te begrijpen, juist omdat de kosten de afgelopen tijd zo zijn toegenomen.  Al meer dan 15 jaar helpt De Bewindvoerster bij de afhandelen van problematische schulden.

Ben je op zoek naar professionele schuldhulpverlening in Groningen? Wij begrijpen dat schulden een enorme impact kunnen hebben op je leven, zowel financieel als emotioneel. Daarom bieden wij jou middels deskundige en betrokken hulp bij het oplossen van je financiële uitdagingen. Ons toegewijde team van experts staat voor je klaar om je te begeleiden bij het creëren van een haalbaar financieel plan en het nemen van stappen richting een schuldenvrije toekomst. Samen werken we aan een gezonde financiële situatie, zodat je weer grip krijgt op je financiën. Lees verder om meer te ontdekken over onze schuldhulpverlening in Groningen en hoe we je kunnen ondersteunen op je weg naar financiële vrijheid.

Hulp bij het oplossen van schulden

Wanneer je schulden hebt waar je zelf niet meer uit kan komen dan is het goed dat je hulp zoekt. Bij De Bewindvoerster hanteren we geen wachttijden voor aanmeldingen. Net als jij willen we zo spoedig mogelijk in actie komen om je schulden zo snel mogelijk te bespreken e op te lossen. We vinden het belangrijk om jou te leren kennen en je vervolgens goed advies te geven. Ook jij leert ons kennen, want dat is voor ons net zo belangrijk. Het gesprek kan plaatsvinden waar jij je het meest op je gemak voelt en wat het handigst is voor jou – bij jou thuis, bij ons op kantoor of op een andere plek.

Wat valt er onder schuldhulpverlening in Groningen?

Schuldhulpverlening is een breed begrip en omvat verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van financiële problemen en schulden. Hier zijn enkele veelvoorkomende vormen van schuldhulpverlening:

  1. Budgetadvies: Het verstrekken van advies en begeleiding bij het opstellen van een budgetplan om inkomsten en uitgaven in balans te brengen en financiële stabiliteit te bevorderen.
  2. Budgetbeheer: Het beheren van het budget van de schuldenaar, waarbij inkomsten en uitgaven worden gecontroleerd en betalingen aan schuldeisers worden gedaan volgens een afgesproken plan.
  3. Minnelijke schuldregeling: Het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers om tot een akkoord te komen over het aflossen van schulden op basis van de financiële situatie van de schuldenaar.
  4. Schuldbemiddeling: Het bemiddelen tussen de schuldenaar en schuldeisers om tot afspraken te komen over de aflossing van schulden, bijvoorbeeld door het treffen van betalingsregelingen, kwijtschelding of renteverlaging.
  5. Schuldsanering: Een wettelijke regeling waarbij schulden geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden na een periode van drie jaar waarin de schuldenaar volgens een strikt budgetplan leeft.
  6. Financiële educatie: Het verstrekken van informatie en educatie over budgettering, financieel beheer, besparingen en andere relevante onderwerpen om financiële vaardigheden en bewustwording te bevorderen.
  7. Psychosociale ondersteuning: Het bieden van begeleiding en ondersteuning op psychosociaal gebied om de oorzaken van de financiële problemen aan te pakken, zoals stressmanagement, gedragsverandering en emotionele ondersteuning.

Het doel van schuldhulpverlening is om mensen met financiële problemen te ondersteunen bij het oplossen van hun schulden en het bevorderen van financiële stabiliteit. De exacte vormen en inhoud van schuldhulpverlening kunnen variëren per land, regio en organisatie die de schuldhulpverlening aanbiedt. Het is belangrijk om contact op te nemen met een erkende en professionele schuldhulpverleningsorganisatie om specifieke informatie en hulp te ontvangen die aansluit bij jouw situatie.

Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering?

Het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering ligt in de aard en de procedure van de hulpverlening en de juridische status van de regelingen. Onderstaand staan de belangrijkste verschillen.

 

Aard van de hulpverlening

Schuldhulpverlening is een brede term die verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding omvat bij het oplossen van financiële problemen en schulden. Dit kan bijvoorbeeld budgetadvies, budgetbeheer, minnelijke schuldregeling, schuldbemiddeling, financiële educatie en psychosociale ondersteuning omvatten. Schuldhulpverlening is meestal gericht op het opstellen van een plan om de schuldenaar te helpen zijn financiën te beheren en schulden af te lossen.

Schuldsanering, aan de andere kant, verwijst meestal naar een specifieke wettelijke regeling, zoals de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) in Nederland. Schuldsanering is een formele juridische procedure waarbij de schuldenaar, na een verzoek en goedkeuring door de rechter, gedurende een periode van drie jaar (vaak) onder toezicht van een budgetbeheerder of bewindvoerder leeft en een strikt budgetplan volgt. Na afloop van de schuldsaneringsperiode kunnen de resterende schulden (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

Juridische status

Schuldhulpverlening is doorgaans een vrijwillige en informele regeling tussen de schuldenaar en de schuldhulpverlener of de schuldeisers. Er is geen formele juridische status aan verbonden en het is gebaseerd op vrijwillige medewerking van de schuldenaar en de schuldeisers.

Schuldsanering daarentegen is een formele juridische procedure die wordt uitgevoerd onder toezicht van de rechtbank en waarbij de schuldenaar gebonden is aan wettelijke regels en verplichtingen. Het is een gerechtelijke procedure met strikte regels en voorschriften waarbij de rechter uiteindelijk beslist over de afwikkeling van de schulden.

Uitkomst

Schuldhulpverlening heeft als doel om financiële stabiliteit te bevorderen, schulden af te lossen en de schuldenaar te ondersteunen bij het oplossen van zijn financiële problemen op basis van vrijwillige medewerking van de schuldenaar en de schuldeisers.

Schuldsanering heeft als doel om schulden geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden na een periode van drie jaar waarin de schuldenaar volgens een strikt budgetplan leeft en aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Het is een gerechtelijke procedure die kan leiden tot kwijtschelding van schulden na succesvolle afronding.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de specifieke regels en procedures met betrekking tot schuldhulpverlening en schuldsanering kunnen verschillen per land, regio en organisatie. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met een professionele schuldhulpverleningsinstantie in jouw regio om specifieke informatie en advies te ontvangen over de geldende regels en procedures in jouw situatie.

Over het algemeen is schuldhulpverlening gericht op het beheren van schulden en het helpen van schuldenaren om hun financiële situatie te verbeteren door middel van budgetadvies, budgetbeheer, beschermingsbewind, minnelijke schuldregeling (waarbij met schuldeisers wordt onderhandeld om tot een afbetalingsregeling te komen), schuldbemiddeling, financiële educatie en psychosociale ondersteuning.

Schuldsanering daarentegen is een meer formele juridische procedure die wordt uitgevoerd onder toezicht van de rechtbank, waarbij de schuldenaar gedurende een periode van drie jaar onder strikt toezicht leeft en een strikt budgetplan volgt. Na afloop van de schuldsaneringsperiode kunnen de resterende schulden (gedeeltelijk) worden kwijtgescholden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat schuldhulpverlening en schuldsanering geen garantie zijn voor volledige kwijtschelding van schulden. De uitkomst kan afhangen van verschillende factoren, zoals de ernst van de schulden, de financiële situatie van de schuldenaar, de medewerking van schuldeisers en de naleving van de gestelde verplichtingen door de schuldenaar.

Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een erkende schuldhulpverleningsinstantie om de juiste stappen te nemen en de meest geschikte oplossing te vinden op basis van jouw specifieke situatie.

Hoeveel schuld moet je hebben voor schuldhulpverlening?

Er is geen strikte minimumgrens voor de hoogte van de schuld om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. De toelatingscriteria kunnen variëren afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving, en de beleidsregels van de betreffende schuldhulpverleningsinstantie. In sommige gevallen kan zelfs een relatief lage schuld al voldoende zijn om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening, zolang je aantoonbare financiële problemen hebt en niet in staat bent om de schulden op eigen kracht af te lossen.

Schuldhulpverlening is meestal bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om hun schulden op eigen kracht af te lossen, vanwege bijvoorbeeld een te laag inkomen, werkloosheid, gezondheidsproblemen, echtscheiding of andere levensomstandigheden die hebben geleid tot financiële problemen. Het is belangrijk op te merken dat schuldhulpverlening meestal gericht is op het helpen van mensen met problematische schulden, dus de hoogte van de schuld kan variëren afhankelijk van de situatie en de beoordeling van de schuldhulpverleningsinstantie.

Het is raadzaam om contact op te nemen met een professionele schuldhulpverleningsinstantie in jouw regio om de specifieke criteria en voorwaarden te achterhalen die gelden voor schuldhulpverlening in jouw situatie. Een schuldhulpverlener kan je voorzien van advies op maat op basis van jouw financiële situatie en de geldende regels en procedures in jouw omgeving.

Is schuldhulpverlening gratis?

In de meeste gevallen is schuldhulpverlening niet volledig gratis, maar zijn er kosten verbonden aan de diensten die worden verleend door schuldhulpverleningsinstanties. De kosten kunnen echter variëren afhankelijk van de specifieke schuldhulpverleningsinstantie en het land of de regio waarin je woont.

Sommige schuldhulpverleningsinstanties kunnen gratis diensten aanbieden, gefinancierd door subsidies of overheidsbudgetten. Andere schuldhulpverleningsinstanties kunnen echter kosten in rekening brengen voor bepaalde diensten, zoals budgetbeheer, bemiddeling, onderhandelingen met schuldeisers of andere specifieke diensten. De kosten kunnen variëren op basis van de complexiteit van de situatie en de diensten die worden verleend.

Het is belangrijk om de kosten en vergoedingen van schuldhulpverlening vooraf te bespreken met de betreffende schuldhulpverleningsinstantie, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de kosten die mogelijk van toepassing zijn.

Het is ook goed om te weten dat er non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties kunnen zijn die gratis schuldhulpverlening aanbieden. Het is de moeite waard om na te gaan welke opties beschikbaar zijn in jouw regio en te informeren naar de kosten en vergoedingen bij de schuldhulpverleningsinstantie van jouw keuze.

Wat kan ik doen als de gemeente Groningen mijn aanvraag afwijst?

Wat is een minnelijk schuldentraject?

Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

Neem contact met ons op

Contact