Machtigingsformulier

Wij vinden het heel belangrijk om voorzichtig om te gaan met alle informatie die wij in ons bezit hebben. Als je het goed vindt dat wij informatie delen met begeleiders, familie of vrienden, dan vinden wij dat ook goed. Het is dan wel belangrijk dat iemand daar toestemming voor krijgt. Iemand wordt daar dan voor gemachtigd. Iemand machtigen kan heel snel en gemakkelijk geregeld worden. Klik dan hier.

Het machtigingsformulier mag ingevuld en getekend worden en bij ons aan- of ingeleverd worden. Het aanleveren kan via een email en het inleveren kan bij onze balie of via de brievenbus.