Schuldsanering

Als je niet meer in staat bent om de vaste lasten of aan je betalingsverplichtingen te voldoen, kan je in de schuldsanering terecht te komen. Dit is dan eigenlijk het laatste redmiddel om uit de schulden te komen. Echter is het wel belangrijk om eerst een beroep te doen op schuldhulpverlening. De schuldsanering is een traject met een verplichte duur van minimaal 3 en maximaal 5 jaar onder toezicht van de rechtbank. Met schuldhulpverlening is dit af te wenden.

Wat is schuldsanering?

Schuldsanering is in Nederland geregeld via Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). De wet is bedoeld voor natuurlijke personen waarvan de schulden te hoog zijn en waar geen akkoord over is bereikt met de schuldeisers. Dit kan voorkomen wanneer je niet in staat bent om de schulden af te lossen of dat de schuldeisers meer terug eisen dan je kunt betalen. Via de schuldsanering is het dan mogelijk om de schulden kwijt te schelden door de rechtbank, zodat je schuldenvrij bent. Dit kan pas aangevraagd worden wanneer je via een schuldhulpverlener van bijvoorbeeld een kredietbank bent geweest. Zij moeten voor de aanvraag eerst je financiële situatie analyseren. Op basis van deze analyse wordt een betalingsplan opgesteld om de schulden af te lossen.

Pas wanneer dit niet lukt mag je een aanvraag indienen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Deze aanvraag dien je in bij de rechtbank. Bij toewijzing van de aanvraag kom je in de schuldsaneringsregeling. Je krijgt dan een WSNP bewindvoerder toegewezen. De WSNP bewindvoerder gaat, samen met jou, een overzicht maken van jouw persoonlijke situatie en de schuldenlasten.

WSNP

Schuldsanering is geregeld via de wet Wettelijke schuldsanering natuurlijke persoonlijke (WSNP). Deze wet treedt in werking wanneer er geen akkoord is bereikt tussen de schuldenaar en de schuldeiser(s). Het doel van het WSNP-traject is, om ervoor te zorgen dat je na 3 tot 5 jaar met een schone lei kan beginnen. De schuldeiser(s) moeten verplicht meewerken aan dit traject. Om een beroep te doen op de wettelijke schuldsanering, moet er een verzoekschrift ingediend worden bij de rechtbank. Nadat deze door de rechtbank is ontvangen, wordt je door de rechter verzocht om het mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Vervolgens zal de rechter in een vonnis beslissing of je wordt toegelaten tot het WSNP-traject.

In het verzoekschrift dat je indient bij de rechter voor toelating tot het traject, kan je de rechter vragen om een bijzondere regeling. Met betrekking tot het WSNP-traject kan je de volgende bijzondere regelingen aanvragen:

  • Dwangakkoord
  • Moratorium
  • Voorlopige voorziening WSNP

Dwangakkoord

In een dwangakkoord verzoek je de rechter om schuldeisers te verplichten voor instemming met een minnelijk akkoord. Waarmee je dus terechtkomt in een minnelijke regeling.

Moratorium

Een moratorium kan je vragen wanneer er een bedreigende situatie is ontstaan. Wanneer deze wordt verstrekt mag je huurovereenkomst niet worden opgezegd. Ook levering van zaken als gas, water en elektra mogen niet worden beëindigd en/of de zorgverzekering mag niet opgezegd of ontbonden worden.

Voorlopige voorziening WSNP

Een WSNP aanvragen doe je, omdat het niet is gelukt een regeling te treffen via het minnelijk traject. Als ten gevolg daarvan een spoedeisende situatie is onstaan, kan je de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit is een bijzondere regeling die bedoeld is ter overbrugging van het moment van aanvragen tot het moment van toelating tot het WSNP-traject.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in een schuldsaneringstraject terecht te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze luiden als volgt:

  • Je bent niet meer in staat zelf de schulden af te lossen.
  • Je schulden zijn van 5 jaar geleden en treft hierbij geen blaam. De schulden mogen dus niet het gevolg zijn van een misdrijf of fraude.
  • Het is niet gelukt om de schulden op te lossen via het minnelijke traject.
  • Je probeert zoveel mogelijk te verdienen om de schulden af te kunnen betalen.
  • Je gaat akkoord met de regels die horen bij het schuldsaneringstraject.
  • Op dit moment zit je niet in de WSNP en in de afgelopen 10 jaar hier ook niet in gezeten.

Wanneer je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan zal het verzoek worden afgewezen.

Hoe werkt schuldsanering?

Tijdens de schuldsanering wordt je vaak bijgestaan door een budgetbeheerder of een bewindvoerder. Deze zal controleren of je tijdens het traject de gemaakte afspraken nakomt en aan de afbetalingen voldoet. Het traject duurt minimaal 3 jaar en kan maximaal 5 jaar duren.

Vanaf het moment van toewijzing vallen al jouw schulden onder de WSNP. Daardoor kan de situatie in kaart worden gebracht voor de rechtbank en schuldeisers. Wanneer andere eisers nog op de hoogte moeten worden gebracht dan zal dit gebeuren middels een publicatie van de Staatscourant. Deze publicaties zijn voor alle instanties beschikbaar, waaronder het BKR register.

Schuldsanering aanvragen

Ben je op zoek naar iemand die jou kan helpen met het aanvragen van schuldsanering? Dan helpen we je graag! Wij gaan vrijblijvend met je in gesprek. Je kunt ons bellen op 0598-636906 of mailen naar info@debewindvoerster.nl, dan gaan we direct voor je aan de slag.

Hoe lang kan je in de schuldsanering zitten?

Hoeveel spaargeld mag je hebben in de schuldsanering?

Wat gebeurt er na 3 jaar schuldsanering?

Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering?

Hoeveel schuld moet je hebben voor schuldsanering?

Contact

Contact