Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Als iemand door lichamelijke of verstandelijke problemen zijn/haar geldzaken niet goed kan regelen, dan kan bewindvoering opgelegd worden. De bewindvoerder kan helpen als er veel schulden zijn en iemand daar niet meer uitkomt. De bewindvoerder zorgt ervoor dat er goede beslissingen gemaakt worden. Zo wordt er gezorgd dat er geen misbruik gemaakt kan worden van iemands geld. Als een bewindvoerder helpt, dan is er minder stress over geld. Een bewindvoerder mag aan het werk als de kantonrechter daar toestemming voor geeft.  

Voor wie is het?

Als iemand 18 jaar of ouder is, dan kan een beschermingsbewindvoerder helpen. Er kan al een aanvraag gedaan worden 8 weken voordat iemand 18 jaar oud wordt. Ben je ouder, verzorger of voogd en wil je dit regelen? Neem dan contact met ons op.  

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder zorgt ervoor dat geldzaken goed geregeld worden en dat dit zo blijft. De bewindvoerder voert taken uit zoals: 

 • Het in kaart brengen van alle geldzaken 
 • Administratie bijhouden van alle inkomsten en uitgaven 
 • Een begroting opstellen 
 • Het betalen van rekeningen en vaste lasten
 • Leefgeld betalingen 
 • Belastingaangifte doen
 • Toeslagen aanvragen 
 • Kwijtscheldingen aanvragen 

En, als er schulden zijn: 

 • Het aflossen van schulden (als dit financieel mogelijk is) 
 • Het onderhouden van de contacten met schuldeisers en deurwaarders
 • Het begeleiden naar een schuldenregeling (als de situatie stabiel genoeg is)

Wat moet je zelf doen?

Wij hebben informatie nodig over de inkomsten, vaste lasten en schulden (als die er zijn). Het is dus handig als we afschriften van de bankrekening en brieven over de schulden kunnen krijgen. Wij helpen eventueel graag om dit te verzamelen.  

Het is belangrijk om persoonlijke of financiële veranderingen zo snel mogelijk aan ons door te geven. Een persoonlijke verandering kan zijn de geboorte van een kind of het gaan samenwonen. Een financiële verandering is onder andere het veranderen van baan of als een uitkering anders wordt. Wil iemand graag verhuizen? Dan horen we dat graag, zodat we hierover kunnen overleggen. Het is de bedoeling dat er geen nieuwe schulden gemaakt worden tijdens het bewind. 

Hoe lang duurt bewindvoering?

De persoonlijke situatie, de reden van onderbewindstelling, bepaalt hoe lang iemand onder bewind staat. In principe wordt beschermingsbewind uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat het duurt zo lang het nodig is. De kantonrechter bepaalt of en waarom iemand onder bewind wordt gesteld en die bepaalt ook of bewindvoering nog nodig is. Als het bewind niet meer nodig is, dan kan de onder bewindgestelde de kantonrechter vragen om het bewind te laten opheffen.   

Bewindvoering aanvragen?

Wil je bewindvoering aanvragen of wil je meer informatie, dan helpen we je graag! Wij gaan vrijblijvend met je in gesprek en we helpen je graag bij een aanvraag. Je kunt ons bellen op 0598-636906 of mailen naar info@debewindvoerster.nl, dan gaan we direct aan de slag. 

Wat kost beschermingsbewind?

De tarieven vind je hier.