Mentorschap

Wat is een mentor?

Mentorschap is een beschermende maatregel bedoeld voor mensen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen over zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Feitelijk is mentorschap bedoeld voor hulp bij alle zaken, afgezien van het financiële. De mentor maakt de keuzes dan zoveel mogelijk samen met degene die onder mentorschap staat.

Mentorschap is een maatregel die wordt uitgesproken door de kantonrechter. Diegene aan wie de mentor wordt toegewezen, is de betrokkene. De betrokkene wordt nog wel als handelingsbekwaam beschouwd en mag dus bijvoorbeeld wel zelf een testament opstellen.

Wie kan de maatregel aanvragen?

Niet iedereen kan- en mag mentorschap aanvragen. Een aantal personen of instellingen mogen mentorschap aanvragen. Dat zijn de volgende personen of instellingen:

 • de persoon die een mentor krijgt (de betrokkene)
 • de echtgenoot of andere partner
 • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
 • de curator of de bewindvoerder van de betrokkene
 • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • de officier van justitie

Wat doet een mentor?

Een mentor: 

 • regelt de zorg die je nodig hebt van zorgverleners en behandelaars 
 • heeft persoonlijk contact met je en weet hoe het met je gaat 
 • steunt je bij gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen of gaat er zelf naar toe voor gesprekken 
 • komt in actie als je niet de juiste zorg krijgt 
 • komt in actie als het niet goed met je gaat om wat voor een reden dan ook 
 • houdt de kantonrechter op de hoogte van het mentorschap

Een mentor moet de betrokkene wel zoveel mogelijk mee laten beslissen en betrekken bij de taken. Beslissingen in hoogst persoonlijke aangelegenheden mogen niet gemaakt worden door een mentor. Hierbij moet je denken aan een beslissing over levensbeëindiging. Een mentor heeft hierin alleen een adviserende rol.

Hoe lang duurt het traject?

Mentorschap is in principe een maatregel voor onbepaalde tijd. In de volgende drie gevallen kan het eerder stoppen:

 • bij een in de beschikking benoemd tijdelijk mentorschap
 • als de betrokkene komt te overlijden
 • als mentorschap overgaat in curatele

In alle andere situaties moet er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter om het te beëindigen. Er is ook de mogelijkheid dat de rechter dit zelf voorstelt aan de mentor en de betrokkene.

Wie kan de procedure stoppen?

Het is mogelijk om een verzoek in te dienen tot beëindiging van het mentorschap. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de betrokkene weer zelf beslissingen wil nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het verzoek dient verstuurd te worden naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont. Dit verzoek kan ingediend worden door iedereen die ook de mentorschap kan aanvragen.

Wie kan tot mentor benoemd worden?

Bij het benoemen van een mentor kan de kantonrechter een keuze maken tussen een particuliere mentor en een professionele mentor. Een particuliere mentor kan bijvoorbeeld een familielid of kennis zijn. Zij hoeven niet, zoals professionele mentoren, te voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De particuliere mentor moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

 • onderdeel zijn van de leiding- of het personeel van de organisatie die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • zelf onder curatele staan en er mag ook geen mentorschap voor hem/haar zijn uitgesproken

Wat is een professionele mentor?

Een familielid of kennis mag mentor zijn, maar je kan ook een mentor hebben die het als beroep heeft. Dat is dan een professionele mentor. Professionele mentoren moeten voldoen aan de wettelijke eisen die hieraan gesteld zijn.

Hoe vraag ik mentorschap aan?

Ben je op zoek naar een mentor of wil je meer informatie, dan helpen we je graag! Je bent bij ons aan het juiste adres. Wij beschikken over professionele mentoren. Wij gaan zonder dat je ergens aan vast zit, met je in gesprek en we helpen je graag.