Wanneer moet je schoolgeld betalen MBO?

Als je 18 jaar oud bent op 1 augustus van een studiejaar, dan moet je lesgeld betalen. Dat wordt ook wel schoolgeld genoemd. Als de inschrijving bij een school geregeld is, stuurt DUO een lesgeldrekening. De hoogte van het lesgeld hangt af van het type onderwijs wat je volgt, voltijd of deeltijd. Het lesgeld bij volwassenonderwijs is ook anders. Het lesgeld betaal je aan DUO in 1 keer of in 9 termijnen via een automatische incasso. De ingangsdatum van het betalen geeft DUO door, dit hangt van de aanvraagdatum van termijnbetalingen. Het betalen in termijnen en invoeren wie je lesgeld betaalt, kun je via de website van DUO regelen door in te loggen met je DigiD.  Als je op 1 augustus nog geen 18 jaar oud bent, hoef je voor het schooljaar nog geen lesgeld te betalen. Als je studiefinanciering met een eventuele aanvullende beurs krijgt, dan zit daar een vergoeding van het lesgeld bij in, van ongeveer €100,-. Dat geldt ook als je een tegemoetkoming scholieren krijgt.

Welke maanden betaal je schoolgeld MBO?

Zodra jij je hebt ingeschreven bij een school, krijg van je DUO een lesgeldrekening. Die kun je volgens de instructies in de rekening in 1 keer betalen of in termijnen. Als je een termijnbetaling aanvraagt, dan is het moment van aanvragen bepalend voor het moment van ingaan. Als je bijvoorbeeld begin oktober de aanvraag doet, dan start de betaling van de 9 gelijke termijnen eind oktober. Het schoolgeld wordt via een automatische incasso afgeschreven.

Tot wanneer schoolgeld betalen MBO?

Je betaalt schoolgeld voor een heel schooljaar. Als je je diploma behaald hebt en je de uitschrijving op tijd geregeld hebt, stopt het moeten betalen van schoolgeld. De uitschrijving kun je regelen bij de school zelf. Je kunt alleen bij bepaalde situaties geld terugkrijgen als je eerder stopt. Dat kan dus niet zo maar. Je moet starten met de uitschrijving bij school, waarna je een verzoek kan doen tot het terugvragen van schoolgeld. Een aantal voorbeelden waar je wel schoolgeld voor kan terugvragen zijn een zwangerschap, overlijden, het niet meer kunnen volgen van lessen vanwege de scheiding van je ouders en het tijdens een schooljaar overstappen naar een andere opleiding.

Als je schoolgeld MBO niet meer kunt betalen:

Het kan gebeuren dat je financieel niet uitkomt en je in de knoei raakt met betalingen. Wat kun je doen als je niet meer in staat bent om je schoolgeld MBO te betalen?

Maak het bespreekbaar: Het is belangrijk dat je dit bespreekbaar maakt met vrienden, familie of andere mensen die je kent. Het lucht vaak al op als je het bespreekbaar maakt en om hulp vraagt. Dit kan dan het startpunt zijn een oplossing. Soms kunnen de mensen met wie je het bespreekt helpen en anders kun je samen zoeken naar andere hulp.

Gebruik de mogelijkheden die school aanbiedt: Een logische stap is om het bespreekbaar te maken op school, bij je mentor of maatschappelijk werker. Op school weten ze welke opties er zijn voor financiële ondersteuning en ze kunnen proberen om samen een betalingsregeling af te spreken. De financiële ondersteuning die er misschien nog zijn: studiefinanciering, een aanvullende beurs of een lening.

Zorg voor extra inkomsten door een bijbaan: Een bijbaan is zeker het overwegen waard, waardoor er extra inkomsten zijn.

Een andere opties is, een professional zoals een budgetbeheerder of een beschermingsbewindvoerder benaderen. Zij kunnen je altijd voorzien van adviezen en helpen als dat passend is bij je situatie.