Bewindvoering Hoogeveen

Op zoek naar een betrouwbare bewindvoerder in de buurt van Hoogeveen? Door onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in het beheren van geldzaken. Als professionele bewindvoerders helpen wij mensen die dit zelf niet (meer) kunnen of willen doen. Wij staan voor je klaar om in gesprek te gaan. Wij hebben geen wachttijden en je kan bij ons snel terecht. 

Wat doet een bewindvoerder?

Wanneer je door lichamelijke, geestelijke of verstandelijke problemen jouw geldzaken niet meer goed kan beheren, dan kan een bewindvoerder je hierbij helpen. Ook wanneer je last hebt van schulden kan je een bewindvoerder inschakelen om jou te helpen je financiële zaken weer op orde te krijgen. Tot het takenpakket van een bewindvoerder behoren de volgende zaken:

 • Het in kaart brengen van jouw geldzaken
 • Administratie bijhouden van alle inkomsten en uitgaven
 • Een begroting opstellen
 • Het betalen van rekeningen en vaste lasten
 • Leefgeld betalingen
 • Belastingaangifte doen
 • Toeslagen aanvragen
 • Kwijtscheldingen aanvragen

Wanneer je schulden hebt, dan helpt de bewindvoerder je ook met:

 • Het aflossen van schulden (als dit binnen jouw budget past)
 • Het onderhouden van de contacten met schuldeisers en deurwaarders
 • Het begeleiden naar een schuldregeling (als jouw situatie stabiel genoeg is)

Wie kan bewindvoering aanvragen?

In de wet is bepaald wie een aanvraag bewindvoering mag doen. Dit zijn een aantal personen, maar ook instanties. Je vraagt in de meeste gevallen zelf bewindvoering aan, maar het kan ook zijn dat je dat niet kan of mag, omdat je een wettelijke vertegenwoordiger hebt.

Aanvragen mogen gedaan worden door:

 • Jezelf
 • Een echtgenoot of andere partner
 • Familieleden (tot in de 4e graad): ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • Een gezaghebbende, bijvoorbeeld een ouder of voogd als iemand nog geen 18 is
 • De mentor of curator
 • De instelling waar iemand woont of door begeleid wordt
 • De officier van justitie
 • Het college van burgermeester en wethouders van de woonplaats van iemand. Het bewind voor geld verspillen en/ of in de problemen zitten door schulden kan door het college aangevraagd worden

Wat moet je zelf doen?

Om je goed van dienst te kunnen zijn hebben we informatie nodig over jouw financiële situatie. Hier willen we een goed beeld van krijgen om te bepalen hoe we jou het beste kunnen helpen. Informatie die we nodig hebben, zijn je inkomsten, vaste lasten en schulden (als je die hebt). Op die manier kunnen we een persoonlijke begroting opstellen en in kaart brengen hoe jouw financiële situatie er op dit moment voor staat. 

Als er veranderingen in jouw leven plaatsvinden op persoonlijk of financieel vlak, dan is het van belang om dit op tijd bij ons te melden. Onder veranderingen op persoonlijk vlak valt bijvoorbeeld samenwonen of de geboorte van een kind. Een verandering op financieel vlak is het veranderen van baan. Deze veranderingen brengen een nieuwe financiële situatie met zich mee en zorgen voor een verandering in je begroting. Als we op tijd op de hoogte gebracht worden, kunnen we veranderingen aanbrengen in je begroting en kunnen we problemen voorkomen. 

Hoe kan je bewindvoering aanvragen?

Wij helpen je graag bij het aanvragen van bewindvoering. Ook als je informatie nodig hebt, kun je altijd bij ons terecht. Wij gaan vrijblijvend met je in gesprek en begeleiden je in het proces van een aanvraag. Je kunt ons bellen op 0598-636906 of mailen naar info@debewindvoerster.nl, dan gaan we meteen voor je aan de slag.