Bewindvoering Emmen

Wil je bewindvoering aanvragen in Emmen? Door onze jarenlange ervaring zijn we gespecialiseerd in het aanvragen van bewindvoering. Als professioneel bewindvoerder helpen wij je met het op orde brengen van jouw geldzaken. Wachttijden voor een aanmelding hebben we niet. Bij ons word je zo snel mogelijk geholpen. Je kan bij ons terecht voor een vrijblijvend gesprek.

Wat is een bewindvoerder

Als je 18 jaar of ouder bent, dan kan een bewindvoerder aan je toegewezen worden. Bewindvoering kan geregeld worden als je voor een deel of helemaal niet voor je eigen geldzaken kan zorgen. In dat geval kan de rechter een bewindvoerder benoemen die jouw geldzaken gaat beheren. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet. Het is ook mogelijk om bewindvoering aan te vragen wanneer je door lichamelijke of geestelijke problemen niet meer voor je eigen geldzaken kan zorgen.

Wat doet een bewindvoerder

Een bewindvoerder zorgt ervoor dat jouw geldzaken op orde worden gebracht en dat deze ook op orde blijven. Hierbij worden de volgende taken uitgevoerd:

  • Leefgeld betalingen
  • Belastingaangifte doen
  • Een begroting opstellen
  • Administratie bijhouden van inkomsten en uitgaven
  • Kwijtscheldingen aanvragen
  • In kaart brengen van jouw geldzaken
  • Betaling van rekeningen en vaste lasten

Wanneer er schulden zijn dan komen de volgende taken er nog bij:

  • Contact houden met schuldeisers en deurwaarders
  • Aflossen van schulden (wanneer hier genoeg geld voor overblijft)
  • De begeleiding naar een schuldregeling (mits je situatie hier stabiel genoeg voor is)

Hoe lang duurt bewindvoering

De duur van bewindvoering is afhankelijk van je persoonlijke situatie en afhankelijk van de reden van bewindvoering. Sinds 1 januari 2021 kan de rechter, in geval van schulden, niet meer bewindvoering voor onbepaalde tijd uitspreken. Bij schulden moet de rechter de duur van onderbewindstelling voor een bepaalde duur uitspreken. Voor 1 januari 2021 kon de rechter de duur van onderbewindstelling nog uitspreken voor onbepaalde tijd. Er kan ook aan andere reden zijn voor onderbewindstelling, zoals lichamelijke en geestelijke problemen. In die gevallen kan de rechter nog wel onderbewindstelling uitspreken voor onbepaalde tijd. Wanneer je van mening bent of in overleg met je bewindvoerder hebt besloten dat bewindvoering niet meer nodig is. Dan kan je dit aangeven bij de rechter en vragen om het opheffen van de onderbewindstelling.

Hoe kan ik me aanmelden voor bewindvoering?

Ben je op zoek naar een bewindvoerder of wil je meer informatie, dan helpen we je graag. Wij gaan vrijblijvend met je in gesprek en kunnen je helpen bij het aanvragen van bewindvoering. Je kunt ons bellen op 0598-636906 of een mail sturen naar info@debewindvoerster.nl. Wij gaan dan direct voor je aan de slag.