Budgetbeheer na bewindvoering

Als er geen schulden meer zijn, dan kan dat een reden zijn voor het einde van het bewind. Voordat het einde bewind zover is, zorgen wij ervoor dat er stap voor stap toewerkt wordt naar een situatie, waarbij iemand zelf weer zijn/haar geldzaken kan regelen. Dit verzorgen wij, door iemand steeds meer de ruimte en verantwoordelijkheid te geven ten opzichte van de eigen geldzaken.

Het kan voorkomen dat het bewind niet meer nodig is, maar dat echt alles zelf weer doen toch nog iets te lastig is. Als dit zo is, dan kunnen wij budgetbeheer aanbieden.