PGB beheer

Wat is een PGB?

Een Persoonsgebonden budget (PGB) kun je aanvragen, zodat je er zorg mee kan betalen. Het bedrag wat je krijgt, is je budget. Als je bij ons onder bewind staat, kunnen wij je PGB beheren. Je moet ons daar toestemming voor geven.  

Wat doet een PGB beheerder?

Als budgetbeheerder kunnen wij: 

 • zorgovereenkomsten ondertekenen 
 • gegevens wijzigen 
 • informatie opvragen 
 • urenbriefjes en facturen ondertekenen 
 • de administratie regelen 

Wij doen dit allemaal in overleg met jou, je zorgverlener en met je bewindvoerder.  

Er zijn 4 soorten budgetten voor:

 • zorg aan kinderen tot 18 jaar
 • huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
 • zorg die je voor een lange periode nodig hebt thuis
 • verzorging en verpleging thuis

 

Dat is een PGB vanuit de:

 • Jeugdwet (JW)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)                                                               
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)