Schuldhulpverlening

Het aantal Nederlanders met schulden neemt steeds verder toe. Dat kan komen door een verkeerde lening, gestegen huurprijzen, maar bijvoorbeeld ook door inflatie waardoor je nu krap bij kas zit. Wat de reden voor je schulden ook is, met behulp van schuldhulpverlening kan je weer uit de financiële problemen komen.

Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is een traject waarbij je als schuldenaar wordt bijgestaan door een instantie om je schulden af te lossen. Jouw vermogen wordt hierbij beheerd door een schuldhulpverlener. Zij zorgen ervoor dat je rekeningen worden betaald, je genoeg geld hebt om van te leven en dat je schulden worden afgelost.

Voordat je kan beginnen met het aflossen van je schulden dient er een akkoord te zijn met de schuldeisers. Wanneer dit wordt bereikt dan start een vrijwillige schuldregeling, ook wel een minnelijk traject (MSNP) genoemd. Wanneer er geen akkoord wordt bereikt, dan kan er een verzoek tot toelating van de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) ingediend worden bij een rechter.

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is op te delen in een aantal stappen. De eerste stap in het traject is het inventariseren van de schulden. Wat is de hoogte van de schuld en hoeveel schuldeisers zijn er? Daarnaast dient er een begroting en plan van aanpak opgesteld te worden. Hierin wordt bijvoorbeeld de hoogte van het leefgeld bepaald.

Het geld dat overblijft, na aftrek van leefgeld en vaste lasten, wordt gebruikt om schulden af te lossen. Met de hoogte van dat bedrag wordt een betalingsregeling opgesteld en deze zal worden voorgesteld aan de schuldeisers die hier een akkoord op kunnen geven.

Mocht na het traject nog sprake zijn van een restschuld dan dient er in de betalingsregeling opgenomen te worden dat deze restschuld kwijtgescholden wordt. Voorwaarden hiervoor zijn de volgende:

  • Er wordt, gedurende het traject, geen nieuwe schulden gemaakt.
  • Vaste lasten worden tijdig betaald.
  • De maximale aflossingscapaciteit wordt het gehele traject gebruikt.

Hoe lang duurt schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is een traject wat gedurende 3 jaar loopt. In die periode worden zoveel mogelijk van je schulden afgelost. De rechter heeft wel de mogelijkheid om de periode van 3 jaar te verlengen tot een maximum van 5 jaar, dit kan het geval zijn wanneer de rechter vindt dat je niet genoeg hebt meegewerkt.

Aanmelden schuldhulpverlening

Ben je op zoek naar iemand die jou kan helpen met schuldhulpverlening? Dan helpen we je graag! Wij gaan vrijblijvend met je in gesprek. Je kunt ons bellen op 0598-636906 of mailen naar info@debewindvoerster.nl, dan gaan we direct voor je aan de slag.

Contact

Contact