Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en mentorschap?

Wij merken dat er nog heel veel onbekendheid is over mentorschap en bewindvoering. Wij krijgen vaak de vraag: Wat is mentorschap? Wat is bewindvoering? Wat doet een mentor en/of een bewindvoerder en voor wie is dit eigenlijk bedoeld? Aan de hand van een situatieschets, proberen wij hier duidelijkheid in te geven. 

Situatieschets

Jan is een 80 jarige man die woonachtig is in Oost Groningen. Hij is nadat hij zijn hele werkzame leven actief is geweest in de rol van ambtenaar, met pensioen gegaan. Jan heeft een heel tevreden leven geleid. Een vrouw en kinderen heeft Jan niet. Hij heeft al jaren fijn en heel goed contact met de buren, maar hij is verder erg op zichzelf. Na verloop van tijd zien de buren dat Jan z’n gezondheid achteruit gaat en dat hij steeds vaker een verwarde indruk maakt. De oplettende buren waar Jan goed contact mee heeft, ondernemen actie en zorgen ervoor dat er medische specialisten ingeschakeld worden. De medische specialisten beoordelen de geestelijke- en lichamelijke gezondheid en diagnosticeren dementie.  

Deze situatieschets maakt duidelijk dat het leven van Jan ineens heel erg veranderde vanwege gezondheids-/ ouderdomsklachten. Jan leefde geheel zelfstandig, maar hij werd  ineens volledig afhankelijk van anderen. Jan was namelijk niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen en het alleen wonen, kon ineens leiden tot gevaarlijke situaties. Jan kon hele vanzelfsprekende dingen zoals pannen van het vuur halen, medicijnen (op tijd) innemen, post openen en rekeningen betalen, niet meer zelf. De oplettende buren hebben hier tijdelijk bij geholpen en realiseren zich dat hier hulp voor gevraagd moest worden, want wie gaat-, kan en mag dit soort dingen doen?

Wat is beschermingsbewind?

De post wordt niet meer open gemaakt en rekeningen worden al een tijdje niet betaald door Jan. Een bewindvoerder wordt door de rechter benoemd en wordt verantwoordelijk voor alles wat met de geldzaken en goederen van Jan te maken heeft. De post komt bij de bewindvoerder terecht en de bewindvoerder betaalt de rekeningen, richt de geldzaken goed- en slim in en zoekt indien van toepassing, een oplossing voor niet betaalde rekeningen, de schulden. Een bewindvoerder houdt rekening met, en handelt in het financiële belang van de onder bewind gestelde. Ook hier geldt weer, als niemand binnen de familie bewindvoerder wil worden, dan kan een professionele bewindvoerder benoemd worden. 

Wat is mentorschap?

Een mentor is iemand die Jan kan helpen omdat hij niet (meer) zelfstandig in staat is om goede beslissingen te maken over verzorging, verpleging, behandelingen en begeleiding. De kantonrechter bepaalt of het hebben van een mentor noodzakelijk is en benoemt een mentor, wat maakt dat besluiten van een mentor geldig zijn. Als er niemand binnen de familie is die mentor kan worden, dan kan een professional mentor worden. Een mentor is verantwoordelijk voor gemaakte besluiten. De hulpverlening en begeleiding verzorgt de mentor niet zelf, maar de mentor organiseert dit en controleert of de afspraken nagekomen worden. De mentor houdt zich bezig met alle belangen, die niks met geld en goederen te maken hebben. 

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en mentorschap?

Beschermingsbewind en mentorschap zijn maatregelen die genomen worden om mensen te beschermen die zelf niet de juiste beslissingen kunnen nemen over hun verzorging en/of financiën. Het verschil zit hem in hetgeen waar de mentor en bewindvoerder voor verantwoordelijk zijn. 

Mentorschap

Een mentor is iemand die aangesteld wordt om beslissingen voor iemand te nemen op het persoonlijke vlak. De persoon voor wie de mentor is aangesteld wordt dan handelingsonbevoegd over bijvoorbeeld de verpleging. De mentor heeft wel de plicht om de persoon te betrekken bij beslissingen, zodat er rekening gehouden wordt met persoonlijke wensen. De mentor beslist over de volgende zaken:

  • Verpleging 
  • Verzorging
  • Behandeling
  • Begeleiding

Beschermingsbewind

Een bewindvoerder wordt verantwoordelijk gesteld om de financiële middelen te beheren. Dit is voor mensen die zelf niet meer in staat zijn om financiële zaken te regelen. Beschermingsbewind kan ingesteld worden wanneer iemand hier lichamelijk of geestelijk gezien niet meer toe in staat is. Daarnaast kan beschermingsbewind opgelegd worden op het moment dat iemand in de schulden zit of niet goed met geld kan omgaan. 

Wil je meer informatie over onze dienstverlening of wil je geadviseerd worden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij gaan vrijblijvend met je in gesprek en we helpen je graag bij. Je kunt ons bellen op 0598-636906 of mailen naar info@debewindvoerster.nl dan gaan we direct voor je aan de slag.