Mag een familielid je bewindvoerder zijn?

Een familielid mag bewindvoerder zijn, want je mag iemand die je vertrouwt door de rechter laten benoemen als bewindvoerder. Je mag dus bijvoorbeeld je (stief) moeder, (stief) vader, zoon, dochter, broer, zus, opa, oma, neef, nicht enzovoorts laten benoemen. Je mag zelfs mensen buiten je familie om laten benoemen. Als je een buurman, een goede kennis of een vriend hebt die jou door en door kent en je wilt graag dat hij/zij benoemd wordt, dan kan dat.

Het is wel goed om te weten dat hier enkele haken en ogen aan zitten. Niet elk familielid mag namelijk een bewindvoerder worden, hoe dit precies zit vertellen we later meer over.

Wie benoemen tot je bewindvoerder?

Je moet op het verzoek tot de onderbewindstelling invullen wie je graag benoemd wilt hebben tot bewindvoerder. De rechter bepaalt en toetst of iemand geschikt is om bewindvoerder te zijn. Je wordt als bewindvoerder verantwoordelijk voor alle vermogensrechtelijke belangen, wat betekent dat diegene goed in staat moet zijn om geldzaken te beheren. Omdat bewindvoering gepaard gaat met grote verantwoordelijkheden, wil de rechter wel graag weten welke band er onderling is en of iemand geschikt is voor die rol. De rechter krijgt hier onder andere beeld bij, doordat er bij een aanvraag akkoordverklaringen ingediend worden. Akkoordverklaringen zijn formulieren, waar belanghebbenden (familieleden) op verklaren dat ze weten dat er bewindvoering aangevraagd wordt voor hun familielid en wie er benoemd gaat worden. Als de rechter meer informatie wil hebben of een beter beeld wil kunnen vormen over het verzoek, dan nodigt de rechter alle betrokkenen uit voor een zitting bij de rechtbank.

Wat houdt onderbewindstelling in?

Een onderbewindstelling is een maatregel waarbij iemand door de kantonrechter onder bewind wordt gesteld. Dit betekent dat een bewindvoerder wordt aangesteld die de financiële belangen van de onderbewindgestelde behartigt. Het doel van een onderbewindstelling is om te voorkomen dat de onderbewindgestelde door zijn of haar problematische schulden verder in de problemen komt en om te zorgen voor een stabiele financiële situatie.

Wie kan een onderbewindstelling aanvragen?

Niet iedereen kan zomaar een onderbewindstelling aanvragen. Dit kan alleen gedaan worden door: jezelf, partner (wel- of niet gehuwd), een wettelijke vertegenwoordiger, een instelling, het college van burgemeesters en wethouders of een familielid tot en met de vierde graad, een verzoek tot onderbewindstelling in kan dienen. Familie tot en met de vierde graad zijn je ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, overgrootouders, achterkleinkinderen, neven en nichten en ooms en tantes. Wanneer je over een strafblad beschikt is het niet mogelijk om onderbewindstelling aan te vragen.

De rechter benoemt bij voorkeur een familielid, of iemand anders die je vertrouwt, om de geldzaken te beheren. Het komt regelmatig voor dat dit niet kan, omdat er bijvoorbeeld conflicten zijn (of kunnen komen) binnen de familie of omdat niemand die verantwoordelijkheid wil of kan dragen. Je moet voldoende kennis van- en ervaring hebben met geldzaken, je moet weten wat er van je verwacht wordt als bewindvoerder en je moet onderling geen ruzie krijgen. Een alternatief voor een familiaire bewindvoerder is een professionele bewindvoerder.

Je eigen bewind aanvragen

Beschik je zelf over schulden en wil je hier graag zo snel mogelijk vanaf komen? In dat geval kan je zelf ook bewindvoering aanvragen. Het aanvragen van bewindvoering is verstandig om te doen wanneer je niet meer uit de schulden kan komen, hoe groot of klein dan ook. Wij helpen je graag bij het in werking stellen van je aanvraag voor bewindvoering.