Alles wat je moet weten over bewindvoering aanvragen

Het begint bij de vraag of bewindvoering bij iemand past. Als je aan het bepalen bent of bewindvoering passend is, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen dan een vrijblijvend informatief- en adviesgesprek voeren en kennis maken. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is wat bewindvoering inhoudt, dat het passend is en dat iemand er volledig achter staat. Pas als er een goed gevoel bij ons en voor onze dienstverlening is, verzorgen wij de aanvraag bewindvoering.

Wanneer bewindvoering aanvragen?

Als je vanwege lichamelijke- of geestelijke redenen niet in staat bent om je eigen geldzaken te beheren, kun je bewindvoering aanvragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een lichte verstandelijke beperking hebt, dat je te maken hebt met ASS, waardoor je het lastig vindt om je geldzaken zelf te beheren. Het kan ook zijn dat iemand dement, verslaafd of een psychiatrisch patiënt is en er een bewindvoerder gezocht moet worden.

Ook als je te maken hebt met problematische schulden, waardoor je je financiën niet zelf meer kunt beheren, kun je bewindvoering aanvragen.

Hoe werkt het aanvragen van bewindvoering?

De kantonrechter wil voor een aanvraag graag meerdere formulieren ingevuld en ondertekend hebben, daar helpen wij bij. De kantonrechter beoordeelt de aanvraag en bepaalt tijdens een zitting een uitspraak. In sommige gevallen vindt er een fysieke zitting plaats, dan gaan wij mee. Als de uitspraak is dat De Bewindvoerster het bewind mag voeren, dan starten we vanaf de ingangsdatum die in de beschikking staat. Voordat de beschikking er is, hebben we al veel praktische informatie verzameld waar we dan direct mee aan de slag kunnen.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?

In de wet is bepaald wie een aanvraag bewindvoering mag doen. Dit zijn een aantal personen, maar ook instanties. Je vraagt in de meeste gevallen zelf bewindvoering aan, maar het kan ook zijn dat je dat niet kan of mag, omdat je een wettelijke vertegenwoordiger hebt.

Aanvragen mogen gedaan worden door:

 • jezelf
 • een echtgenoot of andere partner
 • Familieleden (tot in de 4e graad); ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • een gezag hebbende, bijvoorbeeld een ouder of voogd als iemand nog geen 18 jaar is
 • de mentor of curator
 • de instelling waar iemand woont of door begeleidt wordt
 • de officier van justitie
 • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van iemand. Het bewind voor geld verspillen en/of in de problemen zitten door schulden kan door het college aangevraagd worden

De aanvraag

Als je graag hulp wilt van een bewindvoerder, dan moet je hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Wij helpen je met de aanvraag. Je moet bij de rechtbank aangeven wie je bent en waarom je onder bewind gesteld wilt worden. Bij het verzoek lever je ook stukken aan, die je aanvraag ondersteunen. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld een persoonlijke brief, een sociaal verslag van een hulpverlener, een behandelplan of een medische verklaring. Ook vraagt de rechtbank om een plan van aanpak, in het plan van aanpak staat welk doel je wilt bereiken en welke afspraken er worden gemaakt om dat doel te kunnen bereiken. Een aanvullend plan van aanpak is in sommige gevallen ook nodig. In het aanvullend plan van aanpak vraagt de rechtbank je dieper in te gaan op je persoonlijke situatie en schulden. Er moet dan worden aangegeven wat je totale schuldenlast is, of schuldeisers al maatregelen hebben genomen om de schuld te innen en er moet ook een schuldenlijst bij. Wij helpen je uiteraard met het opstellen en verzamelen van de benodigde stukken.

Het is belangrijk dat de rechtbank uit deze stukken kan opmaken dat bewindvoering nodig is.
Het verzoek, het (aanvullende) plan van aanpak en alle bijlagen stuur je op naar de rechtbank en dan wordt je aanvraag in behandeling genomen. Na het versturen van je verzoek, stuurt de rechtbank een ontvangstbevestiging.

Als het verzoek, inclusief de aanvullende stukken, duidelijk genoeg is volgt er een uitspraak zonder dat je naar de rechtbank hoeft te komen. De beschikking ontvangen wij, en jij, per post. In sommige gevallen heeft de rechter meer informatie nodig om een tot een uitspraak te kunnen komen, dan krijg je een uitnodiging voor een zitting. Er moet bij dan mondeling worden toegelicht waarom bewind voor jou de juiste oplossing is. Deze zitting duurt ongeveer 10 minuten, ook wij zullen hierbij aanwezig zijn.

Kost het verzoek tot onderbewindstelling geld?

Ook brengt de rechtbank griffiekosten in rekening bij ieder verzoek, dit bedrag wordt ieder jaar op 1 januari gewijzigd. De actuele kosten kun je bekijken op de site van de Rechtspraak. Als er sprake is van een minimum inkomen, dan is de mogelijkheid er om bijzondere bijstand voor deze kosten aan te vragen.

Hoe ziet het proces van bewindvoering aanvragen eruit?

Hieronder leggen we stap voor stap voor uit hoe het proces bij het aanvragen van bewindvoering eruitziet.

Informatiefase

 • Je vraagt je af of bewindvoering passend is
 • Je voert een vrijblijvend informatief- adviesgesprek

Kennismaking

 • Vervolg op onderlinge kennismaking en het bepalen van de wensen en behoeften
 • Werkwijze en kosten van De Bewindvoerster bespreken
 • Praktische zaken zoals bereikbaarheid bespreken
 • Informatie en stukken verzamelen

Aanvraag

 • De aanvraag wordt ingediend door jezelf, familieleden of een behandelaar
 • De Bewindvoerster dient een plan van aanpak (inclusief eventueel een aanvullende) en een bereidverklaring in
 • Het verzamelen en indienen van akkoordverklaringen en medische of persoonlijke verklaringen

Rechtbank

 • Wachttijd in verband met de behandeling van de aanvraag
 • Eventuele zitting samen met De Bewindvoerster
 • (Schriftelijke) uitspraak van de kantonrechter

Opstartfase

 • Bankrekeningen openen/ koppelen (beheer- en leefgeldrekening)
 • Alle betrokken organisaties aanschrijven, zodat alle post bij De Bewindvoerster binnen komt
 • Het opmaken van de bezittingen en schulden voor de boedelschrijving voor de rechtbank

Vervolg

 • Het budgetplan opstellen
 • Week- of maandgeld bedrag vaststellen
 • Inkomsten (bijvoorbeeld toeslagen) en uitgaven op orde stellen

Lopende zaken

 • Het stabiliseren van de financiën en een plan van aanpak voor eventuele schulden
 • De jaarlijkse rekeningen en verantwoording
 • Vijfjaarlijkse evaluatie