Alles wat je moet weten over bewindvoering aanvragen

Het begint bij de vraag of bewindvoering bij iemand past. Als je aan het bepalen bent of bewindvoering passend is, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen dan een vrijblijvend informatief- en adviesgesprek voeren en kennis maken. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is wat bewindvoering inhoudt, dat het passend is en dat iemand er volledig achter staat. Pas als er een goed gevoel bij ons en voor onze dienstverlening is, verzorgen wij de aanvraag bewindvoering.

Hoe werkt het aanvragen van bewindvoering?

De kantonrechter wil voor een aanvraag graag meerdere formulieren ingevuld en ondertekend hebben, daar helpen wij bij. De kantonrechter beoordeelt de aanvraag en bepaalt tijdens een zitting een uitspraak. In sommige gevallen vindt er een fysieke zitting plaats, dan gaan wij mee. Als de uitspraak is dat De Bewindvoerster het bewind mag voeren, dan starten we vanaf de ingangsdatum die in de beschikking staat. Voordat de beschikking er is, hebben we al veel praktische informatie verzameld waar we dan direct mee aan de slag kunnen.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?

In de wet is bepaald wie een aanvraag bewindvoering mag doen. Dit zijn een aantal personen, maar ook instanties. Je vraagt in de meeste gevallen zelf bewindvoering aan, maar het kan ook zijn dat je dat niet kan of mag, omdat je een wettelijke vertegenwoordiger hebt.

Aanvragen mogen gedaan worden door:

  • jezelf
  • een echtgenoot of andere partner
  • Familieleden (tot in de 4e graad); ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • een gezag hebbende, bijvoorbeeld een ouder of voogd als iemand nog geen 18 jaar is
  • de mentor of curator
  • de instelling waar iemand woont of door begeleidt wordt
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van iemand. Het bewind voor geld verspillen en/of in de problemen zitten door schulden kan door het college aangevraagd worden

Waarom en wanneer kies je voor bewindvoering?

Als je (tijdelijk) niet goed in staat bent om je geldzaken op orde te houden en krijgen, dan kan het een overweging waard zijn om bewindvoering aan te vragen. Het maakt niet uit of je een laag of hoog inkomen hebt en het komt voor dat je geen, nauwelijks of juist hele hoge schulden hebt. Elke situatie is weer anders.

Hoe ziet het proces van bewindvoering aanvragen er uit?