Leefgeld

Een vraag die vaak gesteld wordt is: “Hoeveel leefgeld krijg ik per week?”. Dat is een hele logische en begrijpelijke vraag, want er is geen wettelijk minimum of maximumbedrag voor leefgeld per week.

Wat is leefgeld?

Leefgeld is een bedrag dat door de bewindvoerder wordt uitgekeerd aan degene die onder bewind staat. Dat is het geld waar je noodzakelijke uitgaven van moet doen, zoals eten, drinken en artikelen voor je persoonlijke verzorging. Het leefgeld wordt van de beheerrekening overgeschreven naar je leefgeldrekening. Als je het op je leefgeldrekening hebt staan, dan kun je het geld uitgeven.

Leefgeldrekening

Het geld dat wordt uitgekeerd door de bewindvoerder wordt gestort op een leefgeldrekening. Het is een particuliere betaalrekening waarbij gepind kan worden zoals normaal. Echter betreft het wel een gesloten rekening. Dat wil zeggen dat niet iedereen hier geld op kan storten. Enkel de bewindvoerder is gemachtigd om er geld op te storten. Daarnaast kan de rekening niet in de min komen te staan, dit om nieuwe schulden te voorkomen. Het is niet mogelijk om zelf een leefgeldrekening te openen dit kan alleen gedaan worden door de bewindvoerder.

Minimum leefgeld bij bewindvoering

Voor leefgeld is er geen wettelijk minimum vastgesteld. Hoeveel leefgeld je krijgt per week, hangt af van je persoonlijke- en woonsituatie. Onderstaande speelt hierin een belangrijke rol.

  • Heb je bijvoorbeeld schulden?
  • Hoge of lage vaste lasten?
  • Woonsituatie

Bij De Bewindvoerster houden we rekening met de richtlijnen van het Nibud. De richtlijnen helpt ons om te bepalen wat een passend bedrag aan leefgeld per week per persoon is.
Als je op jezelf woont en alleenstaand bent, dan is het wenselijk dat je minimaal €40,- per week aan leefgeld krijgt. Voor elke extra persoon in het huishouden, komt er €10,- bij.
Woon je samen, dan is het wenselijk dat je minimaal €50,- per week hebt. Als er nog twee kinderen bij het huishouden horen, dan werken wij er naar toe dat je minimaal €70,- per week hebt.
Het is steeds lastiger om met leefgeld rond te komen, omdat alles veel duurder geworden is. Als je dit lastig vindt en er geen ruimte is om het leefgeld te verhogen, dan kan er onderzocht worden of je in aanmerking komt voor de voedselbank of andere fondsen.

Mag leefgeld ingehouden worden?

Wettelijk gezien mag een bewindvoerder bepalen dat er leefgeld ingehouden wordt. De bewindvoerder doet dit natuurlijk liever niet, maar soms kan het niet anders. Als er een verhoging is in je vaste lasten en het niet op een andere manier opgelost kan worden, dan kan het zijn dat de bewindvoerder het leefgeld moet verlagen. Als de bewindvoerder dit niet doet, dan kom je in de problemen met de betaling van je vaste lasten. Een bewindvoerder brengt je hier altijd van op de hoogte en legt ook uit waarom het leefgeld aangepast moet worden.
Het komt voor dat iemand de leefgeldrekening doorgeeft aan een werkgever, een uitzendbureau of een uitkeringsinstantie. Als dan het salaris of de uitkering op de leefgeldrekening terecht komt, en het bedrag meteen wordt uitgegeven of gepind, kan de bewindvoerder besluiten om het leefgeld in te houden. Er is dan namelijk voldoende geld voor eten, drinken en persoonlijke verzorging en dan hoef je voorlopig ook geen leefgeld te hebben. Dit doet een bewindvoerder om ervoor te zorgen dat er dan (zoveel mogelijk) vaste lasten betaald kunnen blijven worden.

Kleedgeld bewindvoering

Wanneer iemand onder bewind staat, wordt er ook rekening gehouden met het uitkeren van kleedgeld. In de opgestelde begroting zal hier rekening mee gehouden zijn, dit is iets wat voorafgaand aan de onderbewindstelling afgestemd moet worden. Dan is er ook de mogelijkheid om het te hebben over de hoogte van het kleedgeld en of het past binnen de begroting.

Wijzigingen in leefsituatie

Wanneer er veranderingen zijn in de leefsituatie heeft dit ook invloed op de hoogte van het leefgeld. Wijzigingen die hierop van invloed zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Het krijgen van een (betaalde) baan
  • Het veranderen van baan
  • Verhuizingen
  • Geboorte van een kind

Wanneer bovenstaande wijzigingen zich voordoen gedurende de onderbewindstelling, dient de bewindvoerder altijd op de hoogte gebracht te worden. Dergelijke veranderingen hebben namelijk invloed op de begroting en dus ook op de hoogte van het uit te keren bedrag aan leefgeld. Informeer de bewindvoerder hier dus tijdig over om eventuele problemen te voorkomen.

Waarom leefgeld?

Wanneer wordt leefgeld overgemaakt?

Wat is het wettelijk leefgeld per week 2022?