Bewindvoering Drachten

Op zoek naar een bewindvoerder in de buurt van Drachten? Door onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in het beheren van geldzaken. Als ervaren bewindvoerders helpen wij mensen die dit zelf niet (meer) kunnen of willen doen. Wij staan voor je klaar om in gesprek te gaan. Wij hebben geen wachttijden en je kan bij ons snel terecht. 

Wat doet een bewindvoerder

Wanneer je door lichamelijke of verstandelijke problemen jouw geldzaken niet meer goed kan beheren, dan kan een bewindvoerder je hierbij helpen. Ook wanneer je last hebt van schulden kan je een bewindvoerder inschakelen om jou te helpen je financiële zaken weer op orde te krijgen. Tot het takenpakket van een bewindvoerder behoren de volgende zaken:

 • Het in kaart brengen van jouw geldzaken
 • Administratie bijhouden van alle inkomsten en uitgaven
 • Een begroting opstellen
 • Het betalen van rekeningen en vaste lasten
 • Leefgeld betalingen
 • Belastingaangifte doen
 • Toeslagen aanvragen
 • Kwijtscheldingen aanvragen

Wanneer je schulden hebt, dan helpt de bewindvoerder je ook met:

 • Het aflossen van schulden (als dit binnen jouw budget past)
 • Het onderhouden van de contacten met schuldeisers en deurwaarders
 • Het begeleiden naar een schuldregeling (als jouw situatie stabiel genoeg is)

Wat hebben wij van je nodig?

Om je goed te kunnen helpen, hebben we informatie nodig over jouw financiële situatie. Hier hebben we een goed beeld van nodig om te bepalen hoe we jou het beste kunnen helpen. We hebben Informatie nodig over je:

 • inkomsten
 • bezittingen
 • vaste lasten
 • schulden (indien je die hebt). 

Met deze informatie kunnen we een persoonlijke begroting opstellen en in kaart brengen hoe jouw financiële situatie er op dit moment voor staat. 

Wanneer er veranderingen in jouw leven plaatsvinden op persoonlijk dan wel financieel vlak is het van belang om dit op tijd bij ons te melden. Onder veranderingen op persoonlijk vlak valt bijvoorbeeld samenwonen of de geboorte van een kind. Een verandering op financieel vlak is het veranderen van baan. Deze veranderingen brengen een nieuw financiële situatie met zich mee en zorgt voor een verandering in je begroting. Als we op tijd op de hoogte gebracht worden, kunnen we de benodigde veranderingen aanbrengen in je begroting en kunnen we problemen voorkomen. 

Bewindvoering aanvragen

Wij helpen je graag bij het aanvragen van bewindvoering. Ook wanneer je eerst meer informatie nodig hebt, kan je altijd bij ons terecht. Wij gaan vrijblijvend met je in gesprek en begeleiden je in het proces bij het aanvragen van bewindvoering. Je kunt ons bellen op 0598-636906 of mailen naar info@debewindvoerster.nl, dan gaan we meteen voor je aan de slag.